Hlavní stránka

Vítejte na stránkách psychologické ambulance. Jmenuji se Kateřina Andrlová a působím jako psycholog a adiktolog ve své soukromé praxi. Nabízím individuální či párové poradenství.

Při své práci, mimo jiné, vycházím především z gestalt přístupu.
Gestalt přístup vnímá terapeuta a klienta jako partnery. Terapeut má funkci toho, kdo nabízí uvědomění, sebepoznání a změnu a je na klientovi, zda tuto nabídku přijme či odmítne. Gestalt terapie se neslučuje s kauzálním přístupem (nehledá příčiny), ani s přístupem finálním (nehledá účel), pracuje s „tady a teď“ (tedy se zaměřuje na kontakt mezi klientem a terapeutem). Dále pomáhá zvyšování sebeuvědomění, protože co si neuvědomujeme s tím nemůžeme zacházet. Klade důraz na zkušenost, tedy, co si zažiji, mohu pochopit a integrovat.
Jak klienti, tak terapeuti existují v určité, velmi konkrétní síti vztahů. Pro terapii má největší význam jejich vzájemné pole, jejich vzájemný vztah, v němž se dříve či později reprodukují zážitky, vzorce, postoje z jejich života; jinak řečeno, toto pole se organizuje ve shodě s potřebami klienta. Změna v poli terapeut – klient pak zpětně navozuje aspoň možnost změny v poli klienta.
Zaměří-li se terapeut na patologii, posiluje ji. Proto Gestalt terapie programově odmítá patologické paradigma a jako alternativu nabízí růst: ať už osobní (uvědomuji si své kvality a zdroje, stává se ze mne dospělejší a zdravější osobnost) či duchovní (uvědomuji si své vztahy, svůj potenciál a svoje poslání). https://cs.wikipedia.org/wiki/Gestalt_terapie