Profil

Pracovní zkušenosti

2014- dosud
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, Oddělení psychiatrie a psychoterapie- psycholog ve zdravotnictví, zařazení do předatestační přípravy.

2006- 2014
Společnost Podané ruce o.p.s.– zaměstnána v průběhu let na těchto pozicích: terénní pracovnice (streetworker) s aktuálními uživateli návykových látek, vedoucí programu Terénní programy Olomouc, vedoucí programu Ambulance adiktologie.

Vzdělání
2012- 2018
Psychoterapeut- Instep- Institut pro skupinovou psychoterapii, výcvik akreditován MZ, celkem 928 hodin.

2013
Adiktolog- Klinika adiktologie, odborné pracoviště Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a VFN v Praze.

2010
Doktor filozofie/ PhDr.- UP Olomouc, Filozofická fakulta, katedra psychologie.

2008
Magistr psychologie/ Mgr.- UP Olomouc, Filozofická fakulta, katedra psychologie.

2003
Všeobecná zdravotní sestra- Střední zdravotnická škola Svitavy.

V průběhu let další vzdělávání kurzy, výcviky, účast na konferencích atd. Pravidelně se účastním individuální a skupinové supervize pod vedením Doc.MUDr.Jana Roubala, Ph.D.