Kontakt

Způsob objednání

  • Na konzultaci je nutné se předem objednat, buď telefonicky či emailem. Platba probíhá vždy v hotovosti po skončení konzultace oproti příjmovému dokladu.
  • V případě, že se klient nebude moci z jakéhokoliv důvodu dostavit na sjednané setkání, požaduji, aby se nejpozději dva dny předem omluvil. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit celou částku za objednanou konzultaci. V případe že já musím zrušit setkání, např. v případě nemoci atd., platí stejné podmínky a v případe že musím zrušit v čase menší než 2 dny, tak poskytuji další konzultaci zdarma.
  • Obě strany se zavazuji k dodržování vzájemně smluvních termínů.
  • Frekvence a délka našich setkání bude určována dle Vašich potřeb, max. však jednou týdně, další varianty jsou pak jednou za 14 dní, či jednou měsíčně.
  • Ordinační doba je orientována spíše do odpoledních hodin (15hod. a déle).

Kontakt a adresa:

Budova rehabilitace Svitavské nemocnice, druhé patro, Polní 2A, 568 02 Svitavy

  • TEL.: 606 729 000
  • EMAIL: andrlova.ambulance (zavináč)gmail.com