Poskytované služby

Nabízím psychologické poradenství:

  • Obecně pro duševní potíže (např. úzkosti, deprese a jiné) nebo pomoc v krizové životní situaci (např. partnerské obtíže).
  • Dále specificky poskytuji služby klientům, kteří se potýkají se závislostí na ne/legálních návykových látkách (alkohol, marihuana, pervitin, gambling a jiné) a také jejich blízkým (rodiče, partneři atd.).

Informace a veškerá sdělení, které mi klient v terapii svěřuje, považuji za naprosto důvěrné a jsem vázána povinnou mlčenlivosti.

CENÍK:
Individuální konzultace (1os./ 50 min. )- 1200,- Kč
Párová či rodinná konzultace (2-4 os./ 90min.) – 1500,- Kć